Eloy Hekkema

That’s me! Ik werk klantgericht, doelgericht en met precisie.

Met moderne technieken visualiseer ik uw plannen, op die manier krijgt u voordat het project gerealiseerd is een gevoel bij uw plan, ons plan! we maken het tenslotte samen.

Eloy Hekkema BEHA bouwadvies

3D modeling

3D modelleren in Revit is het proces waarbij een digitaal model van een bouwwerk wordt gemaakt met behulp van geavanceerde software van autodesk. Deze software wordt onder andere gebruikt voor architectuur, engineering en constructie.

Vergunningsaanvraag

Voor enkele activiteiten dient er een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend bij het bevoegd gezag. Ieder bouwwerk dient te voldoen aan regelgeving, deze regelgeving is onder andere terug te vinden in het bouwbesluit, de bouwverordening, bestemmingsplan en er wordt getoetst aan welstandseisen. Voor dat een omgevingsvergunning aangevraagd wordt dient alles hieraan te voldoen, het bevoegd gezag controleert in deze.

Project engineering

Het is een discipline waarin je je richt op het ontwerpen, plannen coördineren en het beheren van technische projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische kennis en vaardigheden om ‘’complexe’’ projecten tot een succesvol einde te brengen.

Bouwkosten

In de meest letterlijke zin zijn ‘’bouwkosten’’ de kosten die gemaakt worden voor het realiseren van een project in de uitvoeringsfase. We hebben graag in een vroeg stadium inzichtelijk wat die bouwkosten zijn. Een aannemer heeft de meest recente bouwkosten in zijn bezit. Via die weg kan er dus in combinatie met een model (tekening) en een globale werkomschrijving een kostenraming worden opgesteld.

Stappenplan

00 Bestaande toestand

De bestaande toestand is de fundatie van een project. Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw er is een bestaande toestand. De inventarisatie van de ‘’bestaande toestand’’ is de 1e stap van een project.

01 Schetsontwerp

Na de inventarisatie van de bestaande toestand, bij nieuwbouw betreft dat de situatie, de ligging en enkele welstandscriteria en bij verbouw speelt het huidige ‘’object’’ een grote rol. Op basis daarvan gaan we de bouwplannen verwerken in een model, hierbij wordt het voor u visueel, vanwege een model kunnen we een beeld creëren uit iedere hoek.

02 Voorlopig ontwerp

We hebben het schetsontwerp afgerond, deze werken we verder op naar een voorlopig ontwerp. Minder schetsen meer concrete vormen, meer kleuren.

03 Definitief ontwerp

In deze fase combineren we diverse disciplines in het project, denk bijvoorbeeld aan de constructie en een aanvraag omgevingsvergunning met de mogelijk daarbij behorende onderzoeken. Dat complete pakket maken gereed voor die finale controle door het bevoegd gezag à de aanvraag omgevingsvergunning (indien noodzakelijk). In veel gevallen is een aanvraag omgevingsvergunning geen vereiste, maar is deze fase wel noodzakelijk voor het pakket om te bouwen. In deze fase wordt tevens de huidige regelgeving verwerkt, vergunning plichtig of niet, er dient voldaan te worden aan het bouwbesluit.

04 Technisch ontwerp

Het definitiefontwerp bevat het ‘’principe’’ van de bouw, in het technisch ontwerp engineeren we deze verder. Meer bouwkundige aspecten komen terug in het model tot in detail.

05 Aanvullend

Zit jouw fase er niet tussen, of twijfel je waar deze tussen valt? Neem dan contact met mij op.

06 En nu?

We nemen contact met elkaar op, we spreken onze plannen uit, maken een afspraak en aan tafel bespreken we uw wens, het budget, een planning en een programma. Tijdens een fysieke afspraak leert u BEHA kennen en BEHA leert u kennen.

Let's get social

© BEHA bouwadvies. 2023 alle rechten voorbehouden. Website door Red Pineapple.

Contact?

Of voeg mij direct toe aan uw contacten